Hier treft U, onder voorbehoud, informatie over onze komende evenementen. Voor een jaaroverzicht kan je kijken op de pagina Overzicht en Inschrijving.

Lege kas 0Géén Koogerpretpark dit jaar......

...maar we hopen in oktober een spetterend benefiet te organiseren t.b.v....... de Stichting Koogerpark. Helaas droogt de kas op en kunnen we binnenkort onze vaste verplichtingen niet meer nakomen. Naar aanleiding hiervan en de discussie die momenteel gaande is binnen Zaanstad over het gevoerde evenementenbeleid hebben we vandaag het volgende schrijven verstuurd naar alle fractievoorzitters;Geachte fractievoorzitters,

Namens de Stichting Koogerpark graag uw aandacht voor het volgende;

De Stichting Koogerpark ziet zichzelf al 25 jaar als voorbeeld van "eigen kracht". Met zo'n kleine 150 eigen activiteiten en evenementen in die periode en duizenden bezoekers zijn we een stichting die er voor de eigen wijk, maar ook voor de Zaanse bevolking toe doet. Hiermee leveren we al jaren ,conform onze doelstelling een bijdrage aan de sociale cohesie in de wijk. Naast onze eigen activiteiten faciliteren we jaarlijks diverse activiteiten van andere organisaties, die gebruik willen maken van het Koogerpark. Ook hebben we met heel veel inzet een prachtig paviljoen weten te realiseren waar dankbaar gebruik van genaakt wordt.

Aan dit alles dreigt een einde te komen. Na het wegvallen van de wijkbudgetten hebben we een aantal jaren alsnog kunnen organiseren en verreweg de meeste activiteiten weten we budgetneutraal te realiseren. We weten de wegen naar de divers fondsen en beschikbare subsidies en maken daar ook gebruik van. Daarnaast hebben we een bescheiden aantal donateurs en een aantal "in natura" sponsoren.

Al deze stromen hebben echter één ding gemeen, Ze zijn voor de activiteiten zelf dus ze dragen niet bij aan het voldoen aan onze vaste verplichtingen en de aanschaf of vervang van benodigde materialen en apparatuur. We hebben een krachtstroom voorziening welke essentieel is voor de evenementen, een verzekering voor onze inventaris en één keer per jaar huren we geluidsapparatuur in, omdat onze eigen installatie hiervoor niet toereikend is.

We hanteren voor onze consumpties geen festivalprijzen omdat we een laagdrempelige voorziening willen blijven voor alle lagen van de Zaanse bevolking. Gevolg is dat we uit onze horecaomzet géén extra geld binnen halen bovenop de kosten. We prijzen ons gelukkig dat vele artiesten met liefde voor een zeer geringe onkostenvergoeding in het park komen optreden.
Inmiddels zijn we dusdanig ingeteerd op onze reserve dat het doek dreigt te vallen. We hebben structureel een basis nodig van een kleine 3000 euro per jaar, waarvan we 1/3 zelf overhouden op onze evenementen. Voor de overige 2000 euro hebben we geen dekking en helaas neemt het Nuon geen genoegen met "we betalen U na een succesvol groot evenement" ( Dit op een jaarlijkse begroting van rond de 10.000 euro.)

Gezien de hele discussie omtrent de financiering evenementen die op dit moment gaande is, en de koers van Zaanstad om zich vooral te richten op de grootschalige evenementen met de gedachte dat die de niet-Zaankanter naar onze streek doet komen wil ik U met klem verzoeken om de Zaankanter en de lokale initiatieven primair voor de Zaankanter bedoelt niet uit het oog te verliezen in uw keuzes. Het is wrang en niet te begrijpen dat er duizenden euro's aan subsidie gaan naar bijv. een Midwinterfair, die zich eerst maar eens moet bewijzen of een Amsterdams grachtenfestival, wat een "dependance"binnen de Zaanse grenzen organiseert, terwijl een stichting als de onze met dergelijke bedragen 20 jaar voort kan.
Ik reken op uw wijsheid en het besef dat de lokale initiatieven ook uw aandacht en steun verdienen.Ik denk dat we de afgelopen 25 jaar bewezen hebben over heel veel eigen kracht te beschikken, maar dat wil nog niet zeggen dat die altijd voldoende is.

Met vriendelijke groet,

M. de Haas
Voorzitter St. Koogerpark.

axiOok dit jaar organiseert Het Brandtweer i.s.m. St. Koogerpark kinderactiviteiten op de woensdagmiddag.

Hieronder het programma t/m de zomervakantie:

PROGRAMMA AXIPARK SEIZOEN 2017
Woensdags van 14.30 tot 16.00 uur 
 
  
Mei
10-05 Knutselmiddag; moederdagkado**
12-05 KinderBingo **
17-05 Spelletjesmiddag
24-05 Knutselmiddag; vlieger
31-05 Spelletjesmiddag
 
Juni
07-06 Knutselmiddag; vaderdagkado
14-06 Buitenspeeldag * 
21-06 Knustelmiddag; schatkistje
28-06 Spelletjesmiddag
 
Juli
05-07 Spelletjesmiddag
12-07 Knutselmiddag; kliekjes
14-07 KinderBingo **
19-07 Waterpret *
 
Belangrijk om te weten:
  • Axipark vindt plaats in het Koogerpark en geschiedt op eigen risico. 
  • Deelname bedraagt € 1,00 per kind. 
  • Met de knutselmiddag houden wij rekening met maximaal 20 kinderen.
  • Eigen consumpties zijn niet toegestaan, de kinderen krijgen limonade en een snoepje.
  • Bij slecht weer verplaatst de activiteit naar Het BrandtWeer.
  • De activiteiten eindigen om 16.00 uur, graag tijdig aanwezig zijn om uw kind op te halen aangezien wij hierna alles opruimen en geen zicht meer op de kinderen hebben.
  • Voor waterpret niet vergeten: schone kleding en een handdoek mee te nemen.
 
* Gratis deelname
** Activiteit vindt plaats in Het BrandtWeer