Stichting Koogerpark

Missie en Visie

De stichting is een een ideële organisatie, geheel gerund door vrijwilligers
welke zich inzetten voor het behoud en gebruik van het park.
Organisator van publieksevenementen op cultureel en sportief gebied in de breedste zin van het woord,
gericht op alle leeftijden en alle sociale klassen,met als doel
de sociale cohesie in de wijk oud-Koog, maar ook binnen de gemeentegrenzen te vergroten. 
Bereiken van het doel
Dit doel wil de stichting mede bereiken door een gevarieerd aanbod van activiteiten te organiseren
met een educatief, recreatief en/of cultureel karakter.
De activiteiten zijn openbaar, laagdrempelig, voor iedereen en zo veel mogelijk gratis toegankelijk.
Door het park te onderhouden en waar mogelijk op te knappen probeert de stichting
de sociale cohesie en gevoel van veiligheid in de wijk te verhogen.
De educatieve en sportieve functies van het park, denk aan biologielessen, lezingen en excursies,
maar ook aan sport- en spelactiviteiten,moeten ook bijdragen aan het bereiken van het doel.
De Stichting is gesprekspartner van de Gemeente Zaanstad met als doel
in gezamenlijkheid de groene oase van oud-Koog te behouden voor de wijk, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Middelen van de stichting:
Via sponsoring en fondsenwerving probeert de stichting gelden binnen te krijgen
om de geplande activiteiten doorgang te laten vinden.
Via donateurs krijgt de stichting een bescheiden bedrag per jaar.
Trefwoorden
•Publieksvoorziening •Natuur – buiten •Vrijwilligers •Sociaal betrokken •Brede doelgroep
•Gevarieerd aanbod •Cultuur •Sport •Educatief •Lokaal •Gratis •Laagdrempelig
Subdoel
Als subdoel is gesteld deze lokale wijkfunctie een voorbeeldfunctie te laten zijn binnen Zaanstad.
 

 

Geschiedenis van de Stichting Koogerpark

Het bestuur:

Op 27 mei 1992 werd de stichting Koogerpark opgericht door een aantal buurtbewoners, uit onvrede over de slechte staat van onderhoud. Het bestuur bestond bij oprichting uit: Linda v.d. Berg, secretaris, Joost Steemers, penningmeester en Anneke Steemers-Spit, voorzitter. In 1995 verliet Linda de stichting, zij werd opgevolgd door Wilfred Zwart, algemeen lid. In 1997 trad Ineke van Schie toe tot de stichting, als secretaris. In oktober 2003 trad Koen Wijngaard toe als programmeur, in april 2004 verving Mark van Westervoort Joost Steemers als penningmeester. Tevens is hij de ontwerper van de 1ste site van de stichting, het logo en het drukwerk van de stichting. Ineke van Schie trad terug als secretaresse in april 2004.

In 2006 heeft Anneke het stokje overgedragen aan een grotendeels nieuw bestuur. Mark van Westervoort is aangebleven, Ruud Masker nam de secretarieele taken voor zijn rekening en in Paul van Dam werd een uitstekend penningmeester gevonden. Als algemene bestuursleden met het aandachtsgebied de kinderactiviteiten traden Moniek Bos en Jolanda Prins toe tot het bestuur. Het voorzitterschap werd uiteindelijk door Menno de Haas opgepakt. Laatste is tevens de ontwerper en beheerder van de huidige website.

Menno de Haas en Anneke Steemers

Reilen en zeilen van de Stichting;

Na 7 jaar was het eindelijk zover, in 1999 werd het park grootscheeps gerenoveerd door gemeente Zaanstad. Er werd een vijver aangelegd, een nieuwe beplanting, een nieuw drainage systeem, een nieuwe speeltuin, een nieuwe verharding op de paden, en een gedeeltelijk ophoging van het park. Dit was het uiteindelijke resultaat van jarenlang druk uit oefenen op gemeente Zaanstad.

Ter gelegenheid van de heropening werd er een feestelijk programma georganiseerd door de stichting. Tal van verenigingen en muzikale groepen gaven acte de présence.

Uitbreiding van het park

In 2000 werd de naastgelegen gemeentewerf aan het park toegevoegd, na 7 jaar van aandringen. Mede dankzij de inzet van wethouder R. Berkhout is dit tot stand gekomen. Dit stukje park heeft als bestemming hondenuitrenplaats gekregen. Ter gelegenheid hiervan werd door wethouder R. Berkhout een Betula Nigra (zwarte berk) geplant naast de vijver, tijdens de 1e editie van het door de stichting georganiseerde Koogerpretpark

Rolschaatsbaantje

In 2001 is er een bergbezinkbassin aangelegd naast de hondenuitrenplaats. Dit bergbezinkbassin is een grote verbetering de waterkwaliteit van de Sluissloot. Hier bovenop is een geasfalteerd rolschaatsbaantje aangelegd.

Jubileum 75 jaar Koogerpark

Op 2 september 2001 vierde de stichting het 75- jarig jubileumfeest. Ter ere van dit feit heeft de stichting 4 bloembakken geplaatst bij de toegangspaden tot het terras. De opening werd verricht door wethouder R. Berkhout, tijdens het Koogerpretpark.

Fontein

In 2001 werd de fontein in werking gesteld, geschonken door E.D.G. Direct ter ere van hun nieuw betrokken vestiging aan de Museumlaan. Hij werd in gebruik genomen tijdens het Koogerpretpark.

Aanplant

In 2003 heeft de stichting 3 treurwilgen, een vleugelnootboom en een wintereik aan laten planten. In april 2004 schenkt het wijkoverleg oud Koog een prunus.

Sinds de start zijn er tientallen evenementen geweest met duizenden bezoekers.

Culturele activiteiten Stichting Koogerpark

In 1993 werd de eerste donateursavond georganiseerd, deze gebeurtenis werd elk jaar herhaald tot 1999. In principe bedoeld voor de donateurs maar later ook zeker voor de wijkbewoners.

Heropeningsfeest 

Ter ere van de renovatie in 1999 werd er een groots feest georganiseerd. De betrokken vrijwilligers waren zo enthousiast dat zij besloten om het volgend jaar wederom een feest te organiseren. 

Koogerpretpark 

Zo ontstond in 2000 Koogerpretpark, een feest waarop er een open podium, muzikale optredens en een kramenmarkt (30 stuks) voor kunst- en creativiteit was. Ondanks het slechte weer trok men zo'n 500 bezoekers. De organisatie was in handen van vele vrijwilligers; Ton Trossel, Jeroen Breeuwer, Claudia Bolhaar, Astrid van der Linden en Andries Slagter vormden samen met Anneke Steemers de eerste activiteitencommissie.Inmiddels is het Koogerpretpark ieder jaar opnieuw het feestje op de derde zondag van juni, vaderdag.

Opening toneelseizoen

Al meer dan tien jaar opent het Zaans centrum voor Amateurtoneel haar seizoen met een eenacterfestival in het Park

Zonnewende

De 21ste december is inmiddels een dag om te reserveren in je agenda. ieder jaar vieren we deze kortste dag met een gezellig samenzijn in het park, als afsluiting van het jaar en start van de feestdagen.

 

Het hier en Nu

De stichting organiseert jaarlijks zo'n tien tot twaalf evenementen in het park, variërend van een boekenmarkt tot een groots festijn als het Koogerpretpark, waar iedere keer opnieuw zo'n 1500 tot 2000 bezoekers in alle leeftijdscategorieën genieten van een dag die spel, ontspanning en heel veel livemuziek biedt. Daarnaast werden er tot 2011czo'n tien woensdagmiddagen gevuld speciaal voor de kinderen onder de noemer Axipark en laten we ook de Huttenbouw niet vergeten; iedere jaar is het park de laatste week van de zomervakantie het domein van zo'n tachtig enthousiaste bouwers. Naast de evenementen is de stichting actief betrokken bij de inrichting en het onderhoud van het park.

Al deze activiteiten worden of werden mogelijk gemaakt door diverse fondsen, de gemeente zaanstad, het wijkoverleg en een grote groep donateurs. Mocht ook u als particulier een bescheiden financiële bijdrage willen leveren aan het werk van de Stichting en daarmee aan het vergroten van de leefbaarheid van de wijk in het algemeen en het park in het bijzonder, dan kunt u voor een klein bedrag donateur van de stichting worden. Ook bedrijven nodigen we van harte uit om hun naam te verbinden aan (één van de ) activiteiten van de stichting, een manier om uw naamsbekendheid op een verantwoorde en zinvolle wijze te vergroten. Wilt u meer weten over het donateurschap of sponsoring kijk dan even hier. Mede door de steun van de vele donateurs en sponsors kunnen we de evenementen gratis aan blijven bieden. En mocht u bij het zien van al die evenementen zin krijgen om fysiek een bijdrage te leveren; vrijwilligers zijn van altijd van harte welkom, u bepaalt zelf hoeveel tijd en op welke momenten u uw bijdrage wil leveren en op welke manier. meer informatie over het vrijwilligerswerk bij de stichting vind u op de website van het park: www.koogerpark.nl