5 2 ijsbaanUpdate woensdag  28-2: Helaas is de kwaliteit van het ijs nog niet goed genoeg. We zijn er helemaal klaar voor maar........... 

De afgelopen dagen zijn er bij herhalingen vernielingen aangericht aan de ijsvloer en zijn er grote hoeveelheden rotzooi op de baan gegooid die vastvriezen en vervolgens eerst weer losgebikt moeten worden. Ondanks het hek rondom de ijsbaan treffen we met grote regelmaat kinderen aan die over het hek gaan en schade aan de ijsvloer aanrichten. Wellicht iets voor de ouders uit de buurt die dit lezen om hun kinderen op het hart te drukken het ijs niet te vernielen en van de baan te blijven totdat deze open gaat.

Vanaond, als het vandaag niet gaat sneeuwen, gaat er nog een laagje water over de baan. Als dit lukt en het vanacht opnieuw vriest en de sneeuw nog even wegblijft, dan hoopt de ijsmeester morgenochtend groen licht te geven en gaat de baan rond 11.00 uur open. Maar zekers is het dus nog niet, hou de website en Facebook in de gaten.

Verberg reactieformulier

1000 Resterende tekens